29 Nov

Villkorlig frigivning – hur ska vi ha det?

Den villkorliga frigivningen är en av kriminalpolitikernas verkliga älsklingsfrågor! Den infördes i svensk rätt 1906. Bara sedan brottsbalken beslutades 1962 har lagstiftningen ändrats tio gånger. Och nu är det dags igen. Ett färskt betänkande remissbehandlas just nu. Ska vi överhuvudtaget ha kvar den villkorliga frigivningen? I så fall varför och när ska den ske? Ska […]

Läs mer

26 Apr

Den svenska narkotikapolitiken

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till ett samtal om svensk narkotikapolitik. I samtalet deltar statssekreteraren vid Socialdepartementet Agneta Karlsson, direktören för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Håkan Leifman och författaren och journalisten Magnus Linton. Utifrån sina olika roller kommer de att presentera och diskutera den svenska narkotikapolitiken. Hur ser den svenska narkotikapolitiken […]

Läs mer

16 Nov

Frivård – ett tryggt och kraftfullt alternativ till korta fängelsestraff?

Till höstmötet välkomnar Kriminalistföreningen generaldirektören vid Kriminalvården Nils Öberg och frivårdsdirektören och chefen för avdelningen för frivård vid Kriminalvården Lennart Palmgren. Temat för kvällen är frivårdens utmaningar och möjligheter. Efter en inledning av Nils Öberg och Lennart Palmgren blir det ett samtal om frivård där även hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och generaldirektören vid Brottsoffermyndigheten Annika Öster deltar. […]

Läs mer

26 Apr

Vem blir terrorist – och hur kan det förhindras?

Händelserna i bland annat Paris och Bryssel visar på vikten av insatser mot terrorism. Sedan i juli 2014 är Mona Sahlin nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, utsedd av regeringen. Samordnarens huvuduppdrag är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Samordnaren ska också bidra till att öka kunskapen om dessa frågor […]

Läs mer

06 Okt

Ny regering. Ny kriminalpolitik?

Till höstmötet hälsar vi välkommen justitie- och migra­tionsminister Morgan Johansson (S). Temat för kvällen är regeringens kriminalpolitik. Utmaningarna är många, men vilka är svaren? Vad vill regeringen med kriminalpolitiken? Har vi en annan politik i dag än den som fördes under den förra regeringen? Efter en kort inledning av Morgan Johansson blir det ett samtal om […]

Läs mer