Om Svenska Kriminalistföreningen

Svenska kriminalistföreningen har till syfte att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor i vid mening. Föreningen, som bildades 1911, har systerföreningar i de övriga nordiska länderna. De nordiska kriminalistföreningarna ger gemensamt ut publikationen Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) som trycks och administreras från Köpenhamn. Ungefär vart fjärde år arrangeras också ett Nordiskt kriminalistmöte. Det senaste mötet hölls i Oslo 2013.

På den här hemsidan kan du läsa mer om Svenska Kriminalistföreningen och de aktiviteter som arrangeras för medlemmarna.

Kontakta gärna föreningens sekreterare om du har några frågor.