Medlemskap

Alla som är intresserade kan bli medlemmar i Svenska Kriminalistföreningen. Medlem blir du genom att betala in årsavgiften, 250 kr eller 180 kr för studenter, till föreningens PG-konto 15 65 90-2.

Medlemskap i föreningen innebär

  • att du kommer att få kallelser till föreningsmöten och andra diskussionsmöten i Stockholm; som regel äger två sammankomster rum på våren (varav ett är årsmötet) och två på hösten,
  • att du informeras om nya e-utgåvor av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, med länk till publikationen.

Anmäl dig här om du vill bli medlem i Svenska Kriminalistföreningen.

Ditt namn

Email-adress

Utdelningsdress

Postnummer och ort