Styrelsen

Ordförande

Justitierådet Agneta Bäcklund

Ledamöter

Advokaten Johan Eriksson

Biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen

Forsknings- och utredningsrådet Erik Grevholm

Utvecklingschefen Anders Hall

Kriminalvårdsdirektören Hanna Jarl

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt

Hovrättspresidenten Anders Perklev

Vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin

Professorn Jerzy Sarnecki

Universitetslektorn Erik Svensson

Rättssakkunniga Eva-Lena Wahlin