Styrelsen

Ordförande

Justitierådet Agneta Bäcklund

Ledamöter

Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen

Forsknings- och utredningsrådet Erik Grevholm

Utvecklingschefen Anders Hall

Vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt

Chefsjuristen Caroline Oredsson

Advokaten Henrik Olsson Lilja

Hovrättspresidenten Anders Perklev

Professorn Jerzy Sarnecki

Universitetslektorn Erik Svensson

Rättssakkunnige Simon Rosdahl