Styrelsen

Ordförande

Justitierådet Agneta Bäcklund

Ledamöter

Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen

Vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt

Chefsjuristen Caroline Oredsson

Advokaten Henrik Olsson Lilja

Justitierådet Anders Perklev

Professorn Jerzy Sarnecki

Universitetslektorn Erik Svensson

Generaldirektören Mattias Larsson

Chefen för nationella operativa avdelningen Johan Olsson

Rättssakkunnige Simon Rosdahl