Svenska Kriminalistföreningens Stadgar

Här kan du ladda ner föreningens stadgar (observera att stadgarna har ändrats genom beslut vid årsmötet 2023 – på sätt som framgår av protokollet från årsmötet):