Välkommen till Svenska Kriminalistföreningen

– Ett forum för kriminalpolitiska diskussioner

Läs mer om föreningen

Aktuella Arrangemang

28 Nov

Barn och unga i kriminella nätverk

Vid Kriminalistföreningens höstmöte den 28 november 2023 arrangerades ett panelsamtal på temat barn och unga i kriminella nätverk. Det har under senare år skett en utveckling i den kriminella nätverksmiljön som inneburit att grovt våld, särskilt i form av sprängningar och skjutningar, blivit allt vanligare. Det har också framkommit att barn och unga i stor […]

Läs mer

10 okt

Gängkriminaliteten och den kriminalpolitiska utvecklingen i Danmark

Våldsamma konflikter mellan kriminella gäng och nätverk har under det senaste årtiondet blivit ett allt större problem i Sverige. När svenska politiker debatterar möjliga åtgärder för att vända utveckling pekar de ofta på Danmark. Mycket av det som föreslås är inspirerat av lagändringar som genomförts där, som del i de särskilda reformpaketen som kallas för […]

Läs mer

Intresserad av att bli medlem i Kriminalistföreningen?

Alla som är intresserade kan bli medlemmar i Svenska Kriminalistföreningen.