01 okt

Snabbare lagföring

Sedan början av 2018 bedrivs i norra Stockholm en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Verksamheten syftar till att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, minska tiden för lagföring av brott. Vid höstens pubmöte kommer chefen för polisområde Stockholm nord Patrick Ungsäter, tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Eva Thunegard och lagmannen Lena Egelin berätta om sina erfarenheter av […]

Läs mer

09 okt

Det här vill jag med svensk polis

Höstens pubmöte gästas av rikspolischefen Anders Thornberg, som kommer ge sin syn på uppdraget att leda Polismyndigheten. Vilka är svensk polis största utmaningar och hur bör de lösas? Vad krävs för att förbättra utredningsverksamheten? Hur bör framgång inom polisen mätas? Kommer myndigheten kunna hantera den stora tillväxten och samtidigt omhänderta befintlig erfarenhet och kompetens? Föreningens […]

Läs mer

30 Jan

Tidsbestämning av livstidsstraff

Vid kriminalistföreningens första sammankomst för året kommer tidsbestämning av livstidsstraff att diskuteras. Hur går tidsbestämningen till i praktiken? Vilka faktorer tar rätten hänsyn till? Är det möjligt att göra korrekta riskbedömningar av återfall? Och hur går det för dem som har släppts fria efter livstidsstraff? Deltar gör lagmannen Björn Lindén vid Örebro tingsrätt och Marianne […]

Läs mer

04 Okt

Blåljus i utsatta områden

Höstens möte handlar om Polisens arbete i de så kallade utsatta områdena. Kim Nilvall, som varit med och tagit fram Polisens lägesrapport, och Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby, beskriver de utmaningar polisen ställs inför både ur ett nationellt perspektiv och konkret på gator och torg. Moderator under kvällen är utvecklingschefen vid Polismyndigheten Anders Hall. Föreningens […]

Läs mer

20 Feb

Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet

Vid vinterpuben talar professor Jerzy Sarnecki på temat Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet är väl utforskat inom svensk kriminologi. Men det finns mycket annat som vi vet betydligt mindre om, som: Varför är invandrarna överrepresenterade i brottsstatistiken? Varför minskar brottsligheten i Sverige under de senaste decennierna trots att andelen invandrare […]

Läs mer