28 Nov

Barn och unga i kriminella nätverk

Vid Kriminalistföreningens höstmöte den 28 november 2023 arrangerades ett panelsamtal på temat barn och unga i kriminella nätverk. Det har under senare år skett en utveckling i den kriminella nätverksmiljön som inneburit att grovt våld, särskilt i form av sprängningar och skjutningar, blivit allt vanligare. Det har också framkommit att barn och unga i stor […]

Läs mer

10 okt

Gängkriminaliteten och den kriminalpolitiska utvecklingen i Danmark

Våldsamma konflikter mellan kriminella gäng och nätverk har under det senaste årtiondet blivit ett allt större problem i Sverige. När svenska politiker debatterar möjliga åtgärder för att vända utveckling pekar de ofta på Danmark. Mycket av det som föreslås är inspirerat av lagändringar som genomförts där, som del i de särskilda reformpaketen som kallas för […]

Läs mer

01 okt

Snabbare lagföring

Sedan början av 2018 bedrivs i norra Stockholm en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Verksamheten syftar till att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, minska tiden för lagföring av brott. Vid höstens pubmöte kommer chefen för polisområde Stockholm nord Patrick Ungsäter, tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Eva Thunegard och lagmannen Lena Egelin berätta om sina erfarenheter av […]

Läs mer

09 okt

Det här vill jag med svensk polis

Höstens pubmöte gästas av rikspolischefen Anders Thornberg, som kommer ge sin syn på uppdraget att leda Polismyndigheten. Vilka är svensk polis största utmaningar och hur bör de lösas? Vad krävs för att förbättra utredningsverksamheten? Hur bör framgång inom polisen mätas? Kommer myndigheten kunna hantera den stora tillväxten och samtidigt omhänderta befintlig erfarenhet och kompetens? Föreningens […]

Läs mer

30 Jan

Tidsbestämning av livstidsstraff

Vid kriminalistföreningens första sammankomst för året kommer tidsbestämning av livstidsstraff att diskuteras. Hur går tidsbestämningen till i praktiken? Vilka faktorer tar rätten hänsyn till? Är det möjligt att göra korrekta riskbedömningar av återfall? Och hur går det för dem som har släppts fria efter livstidsstraff? Deltar gör lagmannen Björn Lindén vid Örebro tingsrätt och Marianne […]

Läs mer