09 okt

Höstens pubmöte gästas av rikspolischefen Anders Thornberg, som kommer ge sin syn på uppdraget att leda Polismyndigheten. Vilka är svensk polis största utmaningar och hur bör de lösas? Vad krävs för att förbättra utredningsverksamheten? Hur bör framgång inom polisen mätas? Kommer myndigheten kunna hantera den stora tillväxten och samtidigt omhänderta befintlig erfarenhet och kompetens?


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till höstpub tisdagen den 9 oktober 2018. Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast torsdagen den 4 oktober. Antalet platser är begränsat. Tidig anmälan ger företräde.