Årsmötet 2023

Vid årsmötet i maj 2023 valdes Agneta Bäcklund om som ordförande i föreningen.  Även Charlotte von Essen, Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Anders Perklev, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja och Simon Rosdahl omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Mattias Larsson och Johan Olsson. I samband med årsmötet höll justitieminister Gunnar Strömmer […]

Läs mer

Trevlig sommar!

Svenska Kriminalistföreningen önskar alla en trevlig sommar!

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Kriminalistföreningen önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Föreningens nästa möte kommer att hållas på Haga Deli måndagen den 20 februari.

Läs mer

Trevlig sommar!

Svenska Kriminalistföreningen önskar alla en trevlig sommar! Föreningens nästa möte kommer att hållas på Haga Deli den 3 oktober.

Läs mer