Svenska Kriminalistföreningen önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Föreningens nästa möte kommer att hållas på Haga Deli måndagen den 20 februari.