Vårens årsmöte är inställt

På grund av den rådande situationen med covid-19 kommer Svenska Kriminalistföreningen inte att hålla årsmöte under våren. Vi återkommer med information om när årsmötet istället kommer att äga rum.

Läs mer

13 maj

Rättsfall som nationellt trauma

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till en diskussion om rättsfall som nationellt trauma. Vid mötet deltar hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, advokaten Johan Eriksson och journalisten och författaren Joakim Palmkvist. Alla tre har erfarenhet av att arbeta med uppmärksammade rättsfall. Ragnar Palmkvist var ordförande i rättegången om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017, medan […]

Läs mer

21 Nov

Ska unga straffas som vuxna?

Unga lagöverträdare har sedan länge behandlats mildare straffrättsligt, både i fråga om straffmätning och påföljdsval. Argumenten har varit att unga inte anses ha samma mognad och förmåga att ta ansvar som vuxna, att konsekvenserna av ingripanden antas bli större och att de påföljder unga får ska motverka framtida brottslighet. För tillfället pågår en diskussion om […]

Läs mer

17 Apr

Korruption – ett gift i samhällskroppen

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till en diskussion om korruption. Professor Bo Rothstein har i drygt 30 år forskat om statsvetenskapliga frågor vid bland annat Göteborgs universitet och University of Oxford. Han har på senare år belyst vilken betydelse pålitliga och icke-korrumperade offentliga institutioner har för social och ekonomisk utveckling. Bo Rothstein […]

Läs mer

29 Nov

Villkorlig frigivning – hur ska vi ha det?

Den villkorliga frigivningen är en av kriminalpolitikernas verkliga älsklingsfrågor! Den infördes i svensk rätt 1906. Bara sedan brottsbalken beslutades 1962 har lagstiftningen ändrats tio gånger. Och nu är det dags igen. Ett färskt betänkande remissbehandlas just nu. Ska vi överhuvudtaget ha kvar den villkorliga frigivningen? I så fall varför och när ska den ske? Ska […]

Läs mer