21 maj

I samband med Kriminalistföreningens årsmöte den 21 maj arrangerades ett panelsamtal på temat Rättsliga åtgärder mot den kriminella ekonomin.

Möjligheten att förverka pengar, vilket är en del i bekämpningen av den kriminella ekonomin, har funnits sedan länge. Enligt nu gällande regler är huvudregeln att brott måste ha begåtts för att pengar ska kunna förverkas. Emellertid förbereds ny lagstiftning inom departementet om självständigt förverkande. Förutsättningen ska inte längre vara att brott är bevisat utan förverkande ska, på samma sätt som utvidgat förverkande, bygga på en mer generell bedömning. Vad säger forskningen om detta område och hur pass effektiv kan denna typ av lagstiftning bli mot både privatpersoner och företag? Kan det finnas aspekter som skydd för äganderätten, den enskildes rättssäkerhet och rätt till integritet att beakta? Vad behöver samhället i övrigt göra för att komma åt den kriminella ekonomin och vad är utmaningarna?

Paneldeltagare:

Amir Rostami – professor i kriminologi och vetenskaplig ledare vid Högskolan i Gävle.

Anna Karin Hansen –  chef brottsförebyggande kansliet på Ekobrotts­myndigheten

Gustaf Almkvist – docent i straffrätt vid Uppsala universitet och författare till boken Förverkande av egendom (2014), deltog som expert i 2020 års förverkandeutredning. 

Moderator – advokat Henrik Olsson Lilja

Vid årsmötet valdes Anders Perklev till ny ordförande i föreningen.  Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja, Mattias Larsson och Johan Olsson omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Stefan Johansson, Mari Heidenborg och Kajsa Johansson.