28 Nov

Barn och unga i kriminella nätverk

Vid Kriminalistföreningens höstmöte den 28 november 2023 arrangerades ett panelsamtal på temat barn och unga i kriminella nätverk. Det har under senare år skett en utveckling i den kriminella nätverksmiljön som inneburit att grovt våld, särskilt i form av sprängningar och skjutningar, blivit allt vanligare. Det har också framkommit att barn och unga i stor […]

Läs mer

10 okt

Gängkriminaliteten och den kriminalpolitiska utvecklingen i Danmark

Våldsamma konflikter mellan kriminella gäng och nätverk har under det senaste årtiondet blivit ett allt större problem i Sverige. När svenska politiker debatterar möjliga åtgärder för att vända utveckling pekar de ofta på Danmark. Mycket av det som föreslås är inspirerat av lagändringar som genomförts där, som del i de särskilda reformpaketen som kallas för […]

Läs mer

Årsmötet 2023

Vid årsmötet i maj 2023 valdes Agneta Bäcklund om som ordförande i föreningen.  Även Charlotte von Essen, Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Anders Perklev, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja och Simon Rosdahl omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Mattias Larsson och Johan Olsson. I samband med årsmötet höll justitieminister Gunnar Strömmer […]

Läs mer

Intagna med koppling till gängkriminalitet – hur utmanas verkställande myndigheter?

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av intagna som bedöms ha en aktiv relation till organiserad brottslighet. Att ansvara för att verkställa utdömda påföljder för intagna med koppling till gängkriminalitet innebär utmaningar för Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS). Det handlar bland annat om att upprätthålla säkerhet i verkställigheten men också om att […]

Läs mer

Vårens årsmöte är inställt

På grund av den rådande situationen med covid-19 kommer Svenska Kriminalistföreningen inte att hålla årsmöte under våren. Vi återkommer med information om när årsmötet istället kommer att äga rum.

Läs mer