21 maj

Årsmöte 2024

I samband med Kriminalistföreningens årsmöte den 21 maj arrangerades ett panelsamtal på temat Rättsliga åtgärder mot den kriminella ekonomin. Möjligheten att förverka pengar, vilket är en del i bekämpningen av den kriminella ekonomin, har funnits sedan länge. Enligt nu gällande regler är huvudregeln att brott måste ha begåtts för att pengar ska kunna förverkas. Emellertid […]

Läs mer

13 feb

Kriminalvården nu och i framtiden

Efter att antalet personer i fängelse legat på en relativt stabil nivå under 2000-talet har behovet av nya häktes- och anstaltsplatser ökat drastiskt under senare år. Kriminalvården har, genom såväl ny- och ombyggnation som utvidgad dubbelbeläggning, genomfört en kraftig platsexpansion och har också genomfört omfattande nyrekryteringar.  Trots detta är läget fortsatt mycket ansträngt. Under de […]

Läs mer

28 Nov

Barn och unga i kriminella nätverk

Vid Kriminalistföreningens höstmöte den 28 november 2023 arrangerades ett panelsamtal på temat barn och unga i kriminella nätverk. Det har under senare år skett en utveckling i den kriminella nätverksmiljön som inneburit att grovt våld, särskilt i form av sprängningar och skjutningar, blivit allt vanligare. Det har också framkommit att barn och unga i stor […]

Läs mer

10 okt

Gängkriminaliteten och den kriminalpolitiska utvecklingen i Danmark

Våldsamma konflikter mellan kriminella gäng och nätverk har under det senaste årtiondet blivit ett allt större problem i Sverige. När svenska politiker debatterar möjliga åtgärder för att vända utveckling pekar de ofta på Danmark. Mycket av det som föreslås är inspirerat av lagändringar som genomförts där, som del i de särskilda reformpaketen som kallas för […]

Läs mer

Årsmötet 2023

Vid årsmötet i maj 2023 valdes Agneta Bäcklund om som ordförande i föreningen.  Även Charlotte von Essen, Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Anders Perklev, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja och Simon Rosdahl omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Mattias Larsson och Johan Olsson. I samband med årsmötet höll justitieminister Gunnar Strömmer […]

Läs mer