Intagna med koppling till gängkriminalitet – hur utmanas verkställande myndigheter?

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av intagna som bedöms ha en aktiv relation till organiserad brottslighet. Att ansvara för att verkställa utdömda påföljder för intagna med koppling till gängkriminalitet innebär utmaningar för Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS). Det handlar bland annat om att upprätthålla säkerhet i verkställigheten men också om att […]

Läs mer

Vårens årsmöte är inställt

På grund av den rådande situationen med covid-19 kommer Svenska Kriminalistföreningen inte att hålla årsmöte under våren. Vi återkommer med information om när årsmötet istället kommer att äga rum.

Läs mer

Den breddade hotbilden mot Sverige

Föreningens medlemmar önskas välkomna till kriminalistföreningens första sammankomst för året. På mötet kommer säkerhetspolischefen Klas Friberg att berätta om den breddade hotbilden mot Sverige. Säkerhetspolisen har bland annat i sin årsbok för 2018 beskrivit ett bredare och ökat hot mot Sverige. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska […]

Läs mer

01 okt

Snabbare lagföring

Sedan början av 2018 bedrivs i norra Stockholm en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Verksamheten syftar till att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, minska tiden för lagföring av brott. Vid höstens pubmöte kommer chefen för polisområde Stockholm nord Patrick Ungsäter, tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Eva Thunegard och lagmannen Lena Egelin berätta om sina erfarenheter av […]

Läs mer

13 maj

Rättsfall som nationellt trauma

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till en diskussion om rättsfall som nationellt trauma. Vid mötet deltar hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, advokaten Johan Eriksson och journalisten och författaren Joakim Palmkvist. Alla tre har erfarenhet av att arbeta med uppmärksammade rättsfall. Ragnar Palmkvist var ordförande i rättegången om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017, medan […]

Läs mer