13 feb

Efter att antalet personer i fängelse legat på en relativt stabil nivå under 2000-talet har behovet av nya häktes- och anstaltsplatser ökat drastiskt under senare år. Kriminalvården har, genom såväl ny- och ombyggnation som utvidgad dubbelbeläggning, genomfört en kraftig platsexpansion och har också genomfört omfattande nyrekryteringar.  Trots detta är läget fortsatt mycket ansträngt.

Under de närmaste åren kan trycket på Kriminalvården förväntas öka ytterligare när de politiska reformer som regeringen aviserat i Tidöavtalet genomförs. Kriminalvården planerar för en historiskt kraftfull utbyggnad, från dagens 9 000 anstalts- och häktesplatser till 27 000 inom tio år.

Vid Kriminalistföreningens vinterpub den 13 februari medverkade Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och berättade om expansionen och de utmaningar som myndigheten står inför.