21 maj

Årsmöte 2024

I samband med Kriminalistföreningens årsmöte den 21 maj arrangerades ett panelsamtal på temat Rättsliga åtgärder mot den kriminella ekonomin. Möjligheten att förverka pengar, vilket är en del i bekämpningen av den kriminella ekonomin, har funnits sedan länge. Enligt nu gällande regler är huvudregeln att brott måste ha begåtts för att pengar ska kunna förverkas. Emellertid […]

Läs mer

13 feb

Kriminalvården nu och i framtiden

Efter att antalet personer i fängelse legat på en relativt stabil nivå under 2000-talet har behovet av nya häktes- och anstaltsplatser ökat drastiskt under senare år. Kriminalvården har, genom såväl ny- och ombyggnation som utvidgad dubbelbeläggning, genomfört en kraftig platsexpansion och har också genomfört omfattande nyrekryteringar.  Trots detta är läget fortsatt mycket ansträngt. Under de […]

Läs mer