De senaste åren har det skett en kraftig ökning av intagna som bedöms ha en aktiv relation till organiserad brottslighet. Att ansvara för att verkställa utdömda påföljder för intagna med koppling till gängkriminalitet innebär utmaningar för Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS). Det handlar bland annat om att upprätthålla säkerhet i verkställigheten men också om att hitta metoder för behandling. Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet 2022 in till en paneldiskussion om hur Kriminalvården och SiS ska ta sig an dessa utmaningar.

Panelen består av Kenneth Holm, säkerhetsdirektör vid Kriminalvården, Martin Lardén, chef vid Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram, och Catrine Kaunitz, utredare på SiS. Samtalet kommer att ledas av forsknings- och utredningsrådet Erik Grevholm.