28 Nov

Vid Kriminalistföreningens höstmöte den 28 november 2023 arrangerades ett panelsamtal på temat barn och unga i kriminella nätverk.

Det har under senare år skett en utveckling i den kriminella nätverksmiljön som inneburit att grovt våld, särskilt i form av sprängningar och skjutningar, blivit allt vanligare. Det har också framkommit att barn och unga i stor omfattning involveras i de kriminella nätverkens verksamhet. Barn och unga förekommer som såväl förövare som brottsoffer vid mycket allvarlig brottslighet.

Utgångspunkten för panelsamtalet var Brottsförebyggande rådets studie Barn och unga i kriminella nätverk (Rapport 2023:13). Studien belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

I panelen deltog:

Katharina Tollin – projektledare för studien Barn och unga i kriminella nätverk.

Hanna Paradis – polis och kommenderingschef för Polismyndighetens nationella särskilda händelse för att bryta eskaleringen av det grova våldet.

Jerzy Sarnecki – professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och senior professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.