01 okt

Sedan början av 2018 bedrivs i norra Stockholm en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Verksamheten syftar till att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, minska tiden för lagföring av brott. Vid höstens pubmöte kommer chefen för polisområde Stockholm nord Patrick Ungsäter, tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Eva Thunegard och lagmannen Lena Egelin berätta om sina erfarenheter av verksamheten. Hur har det gått att få alla involverade att anamma de nya arbetssätten? Vilka är nyckelfaktorerna i försöksverksamheten? Och vilka förutsättningar finns att få arbetsmetoden att bli permanent, i Stockholm och på andra håll i landet?