04 Okt

Blåljus i utsatta områden

Höstens möte handlar om Polisens arbete i de så kallade utsatta områdena. Kim Nilvall, som varit med och tagit fram Polisens lägesrapport, och Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby, beskriver de utmaningar polisen ställs inför både ur ett nationellt perspektiv och konkret på gator och torg. Moderator under kvällen är utvecklingschefen vid Polismyndigheten Anders Hall. Föreningens […]

Läs mer

20 Feb

Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet

Vid vinterpuben talar professor Jerzy Sarnecki på temat Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet är väl utforskat inom svensk kriminologi. Men det finns mycket annat som vi vet betydligt mindre om, som: Varför är invandrarna överrepresenterade i brottsstatistiken? Varför minskar brottsligheten i Sverige under de senaste decennierna trots att andelen invandrare […]

Läs mer

03 Okt

Färre i häkte och minskad isolering

Att kunna använda tvångsmedel mot personer som är misstänkta för brott är en viktig del i brottsbekämpningen. Samtidigt kan användningen av ingripande tvångsmedel såsom häktning innebära stort lidande för individen. Både nationellt och internationellt har det under lång tid riktats kritik mot häktnings- och restriktionsanvändningen i Sverige. Regeringens särskilda utredare lagmannen Inger Söderholm har därför […]

Läs mer

22 Feb

Personlig integritet i ett digitalt samhälle

Den tekniska utvecklingen och ökade användningen av internet har inneburit positiva förändringar för den demokratiska debatten. Samtidigt har förändringarna gjort det möjligt att begå nya former av brott, vilket ställer nya krav på de straffrättsliga regelverken. Regeringens särskilda utredare lagmannen Gudrun Antemar har mot denna bakgrund haft i uppdrag att göra en översyn av det […]

Läs mer

23 Nov

Kriminalitetens angrepp på välfärdsstaten

Bidragsbrott och andra välfärdsbrott omsätter stora belopp och hotar systemens legitimitet. Både enskilda och företag utnyttjar systemen genom avancerade kriminella manövrar. Jur.dr. Lars Korsell vid Brå har under många år studerat olika delar av den här brottsligheten. Vid puben gör han en exposé över forskningsrönen och ger exempel på både brottsupplägg och möjligheterna att täppa till luckorna […]

Läs mer