22 Feb

Den tekniska utvecklingen och ökade användningen av internet har inneburit positiva förändringar för den demokratiska debatten. Samtidigt har förändringarna gjort det möjligt att begå nya former av brott, vilket ställer nya krav på de straffrättsliga regelverken. Regeringens särskilda utredare lagmannen Gudrun Antemar har mot denna bakgrund haft i uppdrag att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar (dir 2014:74).

Utredningen lämnar i slutet av januari sitt betänkande. Vid puben kommer Gudrun Antemar att berätta om resultaten av arbetet. Vilka är de största utmaningarna när det gäller att värna enskilda personers integritet i ett digitalt samhälle? Vilka förändringar behövs för att skydda individer mot hot och kränkningar på internet? Hur säkerställs samtidigt yttrandefriheten?

Kvällen avslutas med en frågestund under ledning av hovrättspresident Fredrik Wersäll.


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till vinterpub måndagen den 22 februari 2016 på restaurang Haga Deli (källarlokalen), Hagagatan 18 i Stockholm. Programmet börjar klockan 18.00. Det finns möjlighet att dessförinnan köpa dryck i baren. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast torsdagen den 18 februari. Antalet platser är begränsat. Tidig anmälan ger företräde.