20 Feb

Vid vinterpuben talar professor Jerzy Sarnecki på temat Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet är väl utforskat inom svensk kriminologi. Men det finns mycket annat som vi vet betydligt mindre om, som: Varför är invandrarna överrepresenterade i brottsstatistiken? Varför minskar brottsligheten i Sverige under de senaste decennierna trots att andelen invandrare i befolkningen ökar kraftigt? Och – kanske framför allt – vad är det som händer i vissa förorter och har detta med invandring att göra?


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till vinterpub måndagen den 20 februari 2017 på restaurang Haga Deli, Hagagatan 18 i Stockholm. Programmet börjar klockan 18.00. Det finns möjlighet att dessförinnan köpa dryck i baren. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast torsdagen den 16 februari. Antalet platser är begränsat. Tidig anmälan ger företräde.