03 Okt

Att kunna använda tvångsmedel mot personer som är misstänkta för brott är en viktig del i brottsbekämpningen. Samtidigt kan användningen av ingripande tvångsmedel såsom häktning innebära stort lidande för individen. Både nationellt och internationellt har det under lång tid riktats kritik mot häktnings- och restriktionsanvändningen i Sverige. Regeringens särskilda utredare lagmannen Inger Söderholm har därför haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Utredningen lämnade sitt betänkande i augusti (SOU 2016:52). Vid puben kommer Inger Söderholm att berätta om utredningens förslag.

Kvällen avslutas med en frågestund under ledning av justitierådet Agneta Bäcklund.


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till höstpuben måndagen den 3 oktober 2016 på restaurang Haga Deli (källarlokalen), Hagagatan 18 i Stockholm. Programmet börjar klockan 18.00. Det finns möjlighet att dessförinnan köpa dryck i baren. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast torsdagen den 29 september. Antalet platser är begränsat. Tidig anmälan ger företräde.