Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med digitalt årsmöte in till en diskussion om hur tystnadskulturen kan brytas – hur ska vi få fler människor att medverka i brottsutredningar? Vid mötet deltar justitierådet Stefan Johansson, som under hösten 2019 fick i uppdrag av regeringen att utreda flera frågor med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen. Utredningen presenterades i maj i år. Förslagen handlar bland annat om s.k. kronvittnen, om anonyma vittnen och om ett förbättrat stöd och skydd för vittnen.

Vid mötet deltar även advokaten Bengt Ivarsson, vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin och biträdande enhetschefen på Brå Johanna Skinnari, som varit experter i utredningen. Samtalet kommer att ledas av hovrättspresidenten Anders Perklev.