De sägs ibland att den organiserade brottslighetens basnäring är narkotikahandel, att smugglingen och hanteringen finner nya vägar och att skjutningarna i de socialt utsatta områdena drivs på av konflikterna mellan gängen på narkotikamarknaden. Men vad vet vi om narkotikamarknaderna och den allvarliga kriminaliteten kring narkotikan? Vad säger kartläggningarna på området?

Under senare tid har Brottsförebyggande rådet, Brå, redovisat ett regeringsuppdrag om narkotikamarknader och hur de är organiserade, medan Nationella operativa avdelningen, NOA, vid Polismyndigheten presenterat en genomgång av erfarenheter av att arbeta med uppgifter från EncroChat. De två rapporterna bidrar med nya fakta och nya perspektiv på narkotikamarknader och narkotikabrottsligheten, som även ger möjligheter att reflektera om vilken roll gängkriminaliteten spelar i sammanhanget.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till höstpub, där enhetsrådet och fil.dr. Katharina Tollin samt utredaren Li Hammar från Brå och chefen för underrättelseenheten vid NOA Linda H. Staaf berättar om fynden i rapporterna och vad de säger om läget.