Pandemin har på olika sätt påverkat oss alla – och en av alla berörda samhällsfunktioner är rättskedjan. Men i vilka delar och på vilket sätt har ärendevolymerna i rättskedjan påverkats, från inflödet av anmälningar till polisen, via åklagarnas ärenden och till målen i domstolarna? Vad är det för typer av anmälningar, ärenden och mål det blivit mindre av, och vad har istället ökat? Och vad tycks ligga bakom de kraftigare förändringarna? Det har Brå analyserat och om resultaten berättar rapportförfattaren Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd vid Brå, vid Svenska Kriminalistföreningens tredje sammankomst för året.