21 maj

Vid årsmötet våren 2024 valdes Anders Perklev till ny ordförande i föreningen.  Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja, Mattias Larsson och Johan Olsson omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Stefan Johansson, Mari Heidenborg och Kajsa Johansson.