21 maj

Årsmöte 2024

Vid årsmötet våren 2024 valdes Anders Perklev till ny ordförande i föreningen.  Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Jerzy Sarnecki, Erik Svensson, Henrik Olsson Lilja, Mattias Larsson och Johan Olsson omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Stefan Johansson, Mari Heidenborg och Kajsa Johansson.

Läs mer

Årsmötet 2022

Vid årsmötet våren 2022 valdes Agneta Bäcklund om som ordförande i föreningen.  Även Charlotte von Essen, Erik Grevholm, Anders Hall, Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Anders Perklev, Jerzy Sarnecki och Erik Svensson omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Henrik Olsson Lilja och Simon Rosdahl.

Läs mer

Vid årsmötet hösten 2020 valdes vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin, expeditionschefen Jenny Kvarnholt, hovrättspresidenten Anders Perklev och rättssakkunniga Eva-Lena Wahlin till nya styrelseledamöter. Samtidigt valdes justitierådet Agneta Bäcklund till ny ordförande.

Läs mer

Vid årsmötet den 17 april valdes biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen till ny styrelsemedlem.

Läs mer

Vid årsmötet den 26 april valdes jur.dr Erik Svensson vid Uppsala universitet till ny styrelsemedlem.

Läs mer