Vid årsmötet hösten 2020 valdes vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin, expeditionschefen Jenny Kvarnholt, hovrättspresidenten Anders Perklev och rättssakkunniga Eva-Lena Wahlin till nya styrelseledamöter. Samtidigt valdes justitierådet Agneta Bäcklund till ny ordförande.

Läs mer

Vid årsmötet den 17 april valdes biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen till ny styrelsemedlem.

Läs mer

Vid årsmötet den 26 april valdes jur.dr Erik Svensson vid Uppsala universitet till ny styrelsemedlem.

Läs mer

Vid årsmötet den 26 april valdes advokaten Johan Eriksson, anstalts- och häktesdirektören Hanna Jarl och kanslirådet Emma Ekström (tidigare adjungerad) till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer

Styrelsen beslutade den 24 augusti att adjungera departementssekreterare Emma Ekström som styrelseledamot och utsåg henne till att vara sekreterare och kassör.

Läs mer