Vid årsmötet våren 2022 valdes Agneta Bäcklund om som ordförande i föreningen.  Även Charlotte von Essen, Erik Grevholm, Anders Hall, Katarina Johansson Welin, Jenny Kvarnholt, Caroline Oredsson, Anders Perklev, Jerzy Sarnecki och Erik Svensson omvaldes till styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Henrik Olsson Lilja och Simon Rosdahl.