Vårens årsmöte är inställt

På grund av den rådande situationen med covid-19 kommer Svenska Kriminalistföreningen inte att hålla årsmöte under våren. Vi återkommer med information om när årsmötet istället kommer att äga rum.

Läs mer

Den breddade hotbilden mot Sverige

Föreningens medlemmar önskas välkomna till kriminalistföreningens första sammankomst för året. På mötet kommer säkerhetspolischefen Klas Friberg att berätta om den breddade hotbilden mot Sverige. Säkerhetspolisen har bland annat i sin årsbok för 2018 beskrivit ett bredare och ökat hot mot Sverige. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska […]

Läs mer