Föreningens medlemmar önskas välkomna till kriminalistföreningens första sammankomst för året. På mötet kommer säkerhetspolischefen Klas Friberg att berätta om den breddade hotbilden mot Sverige. Säkerhetspolisen har bland annat i sin årsbok för 2018 beskrivit ett bredare och ökat hot mot Sverige. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska mål, utan att provocera fram en militär konflikt. Säpo konstaterar att det i sin tur ökar behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister. Samtidigt har även extremistmiljöernas verksamhet i Sverige förändrats under de senaste åren. Vid mötet kommer Klas Friberg beskriva hur hoten mot och inom Sverige ser ut och har förändrats under de senaste åren, och vad som behövs för att stärka säkerhetsskyddet.