19 feb

Årets första föreningsmöte ägnas åt skjutvapenvåldet, som ökat i Sverige under senare år. För att vinna mer kunskap har Brå gjort en intervjustudie med personer som själva varit aktiva i kriminella miljöer där det skjuts. Intervjupersonerna har utifrån egna erfarenheter berättat om de kriminella affärerna, relationerna och rollerna som ligger till grund för konflikterna och hur konflikterna eskalerar till skjutningar, samt om vad som förändrats på senare år. Vid mötet redogör studiens författare Elin Jönsson och Erik Nilsson, båda utredare på Brå, för studiens resultat.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till vintermöte tisdagen den 19 februari 2019. Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast onsdagen den 13 februari.