17 Apr

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till en diskussion om korruption. Professor Bo Rothstein har i drygt 30 år forskat om statsvetenskapliga frågor vid bland annat Göteborgs universitet och University of Oxford. Han har på senare år belyst vilken betydelse pålitliga och icke-korrumperade offentliga institutioner har för social och ekonomisk utveckling. Bo Rothstein kommer vid mötet att ge en bild av sin forskning på området och diskutera frågor om tillit och korruption. Är tillit en förutsättning för ett stabilt samhällsbygge? På vilket sätt utgör korruption ett hot och vad bör vi göra åt det? Deltar gör även Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, och advokaten Biörn Riese, som kommer att kommentera Bo Rothsteins anförande och det pågående arbetet mot korruption och läget i rättssystemet gällande missförhållanden och korruption. Moderator är f.d. justitierådet Sten Heckscher.


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte tisdagen den 17 april 2018. Mötet börjar kl. 18.00 och hålls i Svea hovrätt (Birger Jarls torg 16). Omkring kl. 19.30 avrundas kvällen med eftersits. Föreningen bjuder på enklare förtäring. Dryck kommer att finnas till för­säljning.

Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast tisdagen den 10 april. Ange särskilt om du vill delta i eftersitsen.