21 Nov

Unga lagöverträdare har sedan länge behandlats mildare straffrättsligt, både i fråga om straffmätning och påföljdsval. Argumenten har varit att unga inte anses ha samma mognad och förmåga att ta ansvar som vuxna, att konsekvenserna av ingripanden antas bli större och att de påföljder unga får ska motverka framtida brottslighet.

För tillfället pågår en diskussion om huruvida det bör göras förändringar i denna ordning, och i december redovisas den så kallade Ungdomsreduktionsutredningen. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som innebär att 18–20-åringar behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen och gällande val av påföljd, och att analysera vilka konsekvenser det kan få för lagöverträdare i åldern 15–17 år.

Föreningens höstmöte kommer att ägnas åt dessa frågor. Vilka argument finns för och emot att särbehandla unga personer? Och vilka konsekvenser kan de olika alternativen få? Deltar gör riksåklagaren Petra Lundh, som är regeringens särskilda utredare i Ungdomsreduktionsutredningen, läkaren och professorn Martin Ingvar, justitierådet Petter Asp och riksdagsledamoten Beatrice Ask. Samtalet kommer att ledas av riksmarskalken och f.d. hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till höstmöte onsdagen den 21 november 2018. Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast torsdagen den 15 november. Ange särskilt om du vill delta i eftersitsen.