29 Nov

Den villkorliga frigivningen är en av kriminalpolitikernas verkliga älsklingsfrågor! Den infördes i svensk rätt 1906. Bara sedan brottsbalken beslutades 1962 har lagstiftningen ändrats tio gånger. Och nu är det dags igen. Ett färskt betänkande remissbehandlas just nu.

Ska vi överhuvudtaget ha kvar den villkorliga frigivningen? I så fall varför och när ska den ske? Ska den vara obligatorisk efter en viss del av straffet eller fakultativ och alltså bero på ett nytt beslut? Och vem ska fatta det beslutet?

Det här ska vi tala om vid Kriminlistföreningens höstmöte. Justitierådet Agneta Bäcklund, den senaste utredaren av frågan, inleder ett samtal med riksdagsledamöterna Anti Avsan och Susanne Eberstein. Samtalet kommer att ledas av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.


Föreningens medlemmar hälsas välkomna till höstmöte onsdagen den 29 november 2016 kl. 18.00. Mötet hålls i Rosenbads konferenscenter (ingång från Drottninggatan 5). Föreningen bjuder efter mötet på lite enklare förtäring. Dryck kommer att finnas till försäljning.

Anmäl ditt deltagande via e-post till sekreterare@kriminalistforeningen.se senast fredagen den 24 november.