16 Nov

Frivård – ett tryggt och kraftfullt alternativ till korta fängelsestraff?

Till höstmötet välkomnar Kriminalistföreningen generaldirektören vid Kriminalvården Nils Öberg och frivårdsdirektören och chefen för avdelningen för frivård vid Kriminalvården Lennart Palmgren. Temat för kvällen är frivårdens utmaningar och möjligheter. Efter en inledning av Nils Öberg och Lennart Palmgren blir det ett samtal om frivård där även hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och generaldirektören vid Brottsoffermyndigheten Annika Öster deltar. […]

Läs mer

03 Okt

Färre i häkte och minskad isolering

Att kunna använda tvångsmedel mot personer som är misstänkta för brott är en viktig del i brottsbekämpningen. Samtidigt kan användningen av ingripande tvångsmedel såsom häktning innebära stort lidande för individen. Både nationellt och internationellt har det under lång tid riktats kritik mot häktnings- och restriktionsanvändningen i Sverige. Regeringens särskilda utredare lagmannen Inger Söderholm har därför […]

Läs mer

26 Apr

Vem blir terrorist – och hur kan det förhindras?

Händelserna i bland annat Paris och Bryssel visar på vikten av insatser mot terrorism. Sedan i juli 2014 är Mona Sahlin nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, utsedd av regeringen. Samordnarens huvuduppdrag är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Samordnaren ska också bidra till att öka kunskapen om dessa frågor […]

Läs mer

22 Feb

Personlig integritet i ett digitalt samhälle

Den tekniska utvecklingen och ökade användningen av internet har inneburit positiva förändringar för den demokratiska debatten. Samtidigt har förändringarna gjort det möjligt att begå nya former av brott, vilket ställer nya krav på de straffrättsliga regelverken. Regeringens särskilda utredare lagmannen Gudrun Antemar har mot denna bakgrund haft i uppdrag att göra en översyn av det […]

Läs mer