29 Nov

Villkorlig frigivning – hur ska vi ha det?

Den villkorliga frigivningen är en av kriminalpolitikernas verkliga älsklingsfrågor! Den infördes i svensk rätt 1906. Bara sedan brottsbalken beslutades 1962 har lagstiftningen ändrats tio gånger. Och nu är det dags igen. Ett färskt betänkande remissbehandlas just nu. Ska vi överhuvudtaget ha kvar den villkorliga frigivningen? I så fall varför och när ska den ske? Ska […]

Läs mer

04 Okt

Blåljus i utsatta områden

Höstens möte handlar om Polisens arbete i de så kallade utsatta områdena. Kim Nilvall, som varit med och tagit fram Polisens lägesrapport, och Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby, beskriver de utmaningar polisen ställs inför både ur ett nationellt perspektiv och konkret på gator och torg. Moderator under kvällen är utvecklingschefen vid Polismyndigheten Anders Hall. Föreningens […]

Läs mer

26 Apr

Den svenska narkotikapolitiken

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till ett samtal om svensk narkotikapolitik. I samtalet deltar statssekreteraren vid Socialdepartementet Agneta Karlsson, direktören för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Håkan Leifman och författaren och journalisten Magnus Linton. Utifrån sina olika roller kommer de att presentera och diskutera den svenska narkotikapolitiken. Hur ser den svenska narkotikapolitiken […]

Läs mer

20 Feb

Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet

Vid vinterpuben talar professor Jerzy Sarnecki på temat Fakta och föreställningar om invandrares brottslighet. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet är väl utforskat inom svensk kriminologi. Men det finns mycket annat som vi vet betydligt mindre om, som: Varför är invandrarna överrepresenterade i brottsstatistiken? Varför minskar brottsligheten i Sverige under de senaste decennierna trots att andelen invandrare […]

Läs mer