21 Nov

Ska unga straffas som vuxna?

Unga lagöverträdare har sedan länge behandlats mildare straffrättsligt, både i fråga om straffmätning och påföljdsval. Argumenten har varit att unga inte anses ha samma mognad och förmåga att ta ansvar som vuxna, att konsekvenserna av ingripanden antas bli större och att de påföljder unga får ska motverka framtida brottslighet. För tillfället pågår en diskussion om […]

Läs mer

09 okt

Det här vill jag med svensk polis

Höstens pubmöte gästas av rikspolischefen Anders Thornberg, som kommer ge sin syn på uppdraget att leda Polismyndigheten. Vilka är svensk polis största utmaningar och hur bör de lösas? Vad krävs för att förbättra utredningsverksamheten? Hur bör framgång inom polisen mätas? Kommer myndigheten kunna hantera den stora tillväxten och samtidigt omhänderta befintlig erfarenhet och kompetens? Föreningens […]

Läs mer

17 Apr

Korruption – ett gift i samhällskroppen

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med årsmötet in till en diskussion om korruption. Professor Bo Rothstein har i drygt 30 år forskat om statsvetenskapliga frågor vid bland annat Göteborgs universitet och University of Oxford. Han har på senare år belyst vilken betydelse pålitliga och icke-korrumperade offentliga institutioner har för social och ekonomisk utveckling. Bo Rothstein […]

Läs mer

30 Jan

Tidsbestämning av livstidsstraff

Vid kriminalistföreningens första sammankomst för året kommer tidsbestämning av livstidsstraff att diskuteras. Hur går tidsbestämningen till i praktiken? Vilka faktorer tar rätten hänsyn till? Är det möjligt att göra korrekta riskbedömningar av återfall? Och hur går det för dem som har släppts fria efter livstidsstraff? Deltar gör lagmannen Björn Lindén vid Örebro tingsrätt och Marianne […]

Läs mer