Intagna med koppling till gängkriminalitet – hur utmanas verkställande myndigheter?

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av intagna som bedöms ha en aktiv relation till organiserad brottslighet. Att ansvara för att verkställa utdömda påföljder för intagna med koppling till gängkriminalitet innebär utmaningar för Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS). Det handlar bland annat om att upprätthålla säkerhet i verkställigheten men också om att […]

Läs mer

Narkotikamarknader och gängkriminalitet

De sägs ibland att den organiserade brottslighetens basnäring är narkotikahandel, att smugglingen och hanteringen finner nya vägar och att skjutningarna i de socialt utsatta områdena drivs på av konflikterna mellan gängen på narkotikamarknaden. Men vad vet vi om narkotikamarknaderna och den allvarliga kriminaliteten kring narkotikan? Vad säger kartläggningarna på området? Under senare tid har Brottsförebyggande […]

Läs mer

Vid årsmötet den 9 september valdes chefsjuristen Caroline Oredsson till ny styrelsemedlem.

Läs mer

Hur ska vi få fler människor att medverka i brottsutredningar?

Svenska kriminalistföreningen bjuder i samband med digitalt årsmöte in till en diskussion om hur tystnadskulturen kan brytas – hur ska vi få fler människor att medverka i brottsutredningar? Vid mötet deltar justitierådet Stefan Johansson, som under hösten 2019 fick i uppdrag av regeringen att utreda flera frågor med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka […]

Läs mer

Pandemins konsekvenser på ärendevolymerna genom rättskedjan, med Stina Holmberg, Brå

Pandemin har på olika sätt påverkat oss alla – och en av alla berörda samhällsfunktioner är rättskedjan. Men i vilka delar och på vilket sätt har ärendevolymerna i rättskedjan påverkats, från inflödet av anmälningar till polisen, via åklagarnas ärenden och till målen i domstolarna? Vad är det för typer av anmälningar, ärenden och mål det […]

Läs mer